سیستم مدیریت سفارشات و لاجستیک

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. سیستم مدیریت سفارشات و لاجستیک

سیستم مدیریت لاجستیک با پوشش زنجیره تامین تا مصرف که به مشتری هدف ختم می شود، طراحی و پیاده سازی شده است. در این سیستم امکان تعریف خدمات و محصولات و انبارداری آن ها وجود دارد. انبارداری بصورت متمرکز و توزیع شده لحاظ شده است. مدیریت مشتریان شامل اطلاعات کامل هر مشتری و جزئیات خرید های هر مشتری در سیستم قابل جستجو می باشند.

جستجو بر اساس انواع فیلتر های تاریخ، زمان، نوع مشتری، نوع خرید و غیره طراحی شده است. مدیریت ارتباط با پایانه‌های پست داخلی و خارجی از جمله پست جمهوری اسلامی ایران و پایگان در سیستم وجود دارد. امکان ایجاد سرلیست از فاکتورها و ویرایش فاکتورها و همچنین گزارش گیری از وضعیت ارسال هر فاکتور در سیستم در نظر گرفته شده است. بخش گزارش گیری، انواع گزارشات مالی و اداری و همچنین گزارشات حجم سفارش و خرید را شامل می شود. برخی از امکانات سیستم در فهرست زیر ارائه شده‌اند:

سیستم مدیریت سفارشات و لاجستیک

 • پوشش زنجیره تامین تا مصرف که به مشتری هدف ختم می شود
 • امکان تعریف خدمات و محصولات
 • امکان انبارداری متمرکز و توزیع شده
 • مدیریت مشتریان شامل اطلاعات کامل هر مشتری و جزئیات خرید های هر مشتری
 • جستجو بر اساس انواع فیلتر های تاریخ، زمان، نوع مشتری، نوع خرید و غیره
 • مدیریت ارتباط با پایانه‌های پست داخلی و خارجی از جمله پست جمهوری اسلامی ایران، پایگان، آرامکس
 • امکان ایجاد سرلیست (حواله) از فاکتورها و ویرایش حواله‌جات ارسال
 • گزارش گیری از وضعیت ارسال هر فاکتور
 • امکان گزارشات “مالی و اداری” و همچنین گزارشات حجم سفارش و خرید
فهرست