سیستم مدیریت سفارشات و لاجستیک

توضیحات

سیستم مدیریت لاجستیک با پوشش زنجیره تامین تا مصرف که به مشتری هدف ختم می شود، طراحی و پیاده سازی شده است. در این سیستم امکان تعریف خدمات و محصولات و انبارداری آن ها وجود دارد. انبارداری بصورت متمرکز و توزیع شده لحاظ شده است. مدیریت مشتریان شامل اطلاعات کامل هر مشتری و جزئیات خرید های هر مشتری در سیستم قابل جستجو می باشند.

سامانه ملی تبلیغات هوشمند AdBid

مشاهده

سیستم مدیریت فروشگاه زنجیره‌ای آنلاین

مشاهده

سیستم مدیریت املاک و مستغلات

مشاهده

سیستم مدیریت املاک تملیکی و مازاد

مشاهده
سامانه باشگاه مشتریان
سیستم مدیریت فروشگاه زنجیره‌ای آنلاین
فهرست